SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich

SEMINARIA

Zarząd Oddziału Kaliskiego SEP zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium szkoleniowe nt.:


 

Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych, w tym uziemienia słupów betonowych SN
Seminarium odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r. w godz. 10:00-14:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Nowoczesne sposoby zdalnego zarządzania oświetleniem dróg. Technologia LED w oświetleniu drogowym
Seminarium odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r. w godz. 10:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Przyrządy pomiarowe firmy SONEL SA do wykonywania pomiarów ochronnych w zakresie wymagań przeciwpo- rażeniowych do 1 kV oraz jakości zasilania
Seminarium odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42 - Hotel Restauracja LAZUR

Źródła zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Mity a rzeczywistość
Zasilanie budynków w warunkach normalnych i w czasie pożaru
Seminarium odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Rozdzielnice wnętrzowe SN w izolacji gazowej lub powietrznej do rozdziału energii elektrycznej we wnętrzowych oraz kontenerowych stacjach transformatorowych (GPZ-tach). Wymagania aktualnych norm
Stacje transformatorowe kompaktowe SN oraz złącza kablowe SN zgodne ze standardami ENERGA-OPERATOR SA
Seminarium odbędzie się w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Zastosowanie aparatów i urządzeń zabezpieczających stosowanych w sieciach przemysłowych z zastosowaniem wyrobów firmy Eaton Electric Sp. z o.o.
Seminarium odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Innowacyjne rozwiania SICAME Polska Sp. z o.o.
Seminarium odbędzie się w dniu 3 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Zastosowanie wyrobów Spółki ALPAR w liniach napowietrznych nN i SN w świetle obowiązujących norm PN-EN 50483-1,2,3,4,5,6:2009 oraz PN-EN 50341-2-22:2016-04
Seminarium odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Nowych Skalmierzycach, Hotel Restauracja LAZUR, ul. Kaliska 42

Ochrona odgromowa linii elektroenergetycznych” Ochrona obiektów zagrożonych wybuchem. Wymagania dla projektowania instalacji odgromowych
i konserwacja LPS
Seminarium odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i liniach wysokiego napięcia
Seminarium odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. w godz. 9:30 - 14:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)