SEMINARIA

Zarząd Oddziału Kaliskiego SEP zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium szkoleniowe nt.:


 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym oraz związane z tym badania i pomiary elektryczne
Seminarium odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. w godz. 10:00- 14:00

Aktualny stan prawny w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1kV z uwzględnieniem zagadnień energoelektronicznych
Seminarium odbędzie się w dniu 14 października 2021 r. w godz. 9:30- 14:30

Układanie kabli elektroenergetycznych SN metodami płużenia
Webinarium odbędzie się w dniu 13 listopada 2020 r. o godz. 12:00 - ONLINE

Projektowanie ochrony odgromowej, przepięciowej oraz instalacji uziemiających w oparciu o normy krajowe i międzynarodowe m.in.: PN-EN 62305 oraz PN-HD 60364
SEMINARIUM ODWOŁANE

Zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe w instalacjach niskiego napięcia - zasady doboru i koordynacji
Seminarium odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. w godz. 09:30 - 14:00 w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42 - Hotel Restauracja LAZUR

Pomiary w zakresie ochrony przeciwporażeniowej
Seminarium odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. w godz. 10:00 - 14:30 w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42 - Hotel Restauracja LAZUR

Prezentacja produktów firm: APATOR SA, APATOR ELKOMTECH SA, ENSTO POL Sp. z o.o.
Seminarium odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r. w godz. 10:00 - 14:30 w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42 - Hotel Restauracja LAZUR

Badania odbiorcze i pomiary instalacji fotowoltaicznych
Seminarium odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. w godz. 10:00 - 14:30 w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42 - Hotel Restauracja LAZUR

Aktualne wymogi w zakresie prac kontrolno - pomiarowych w aspektach ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1 kV
Seminarium odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42 - Hotel Restauracja LAZUR

Rozpoznawanie zagrożeń oraz instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych
Certyfikacja wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej
Uzgodnienie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych z urządzeniami elektrycznymi pod względem pożarowym
Seminarium odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 10:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Nowoczesne rozwiązania oświetlenia ulicznego i drogowego
Seminarium odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42 - Hotel Restauracja LAZUR

Pomiary elektryczne w urządzeniach i instalacjach elektrycznych
Seminarium odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42 - Hotel Restauracja LAZUR

Projektowania instalacji odgromowych zewnętrznych według obowiązujących norm PN-EN 62305 z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania Elko-Bis CAD
Seminarium odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42 - Hotel Restauracja LAZUR

Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych. Wymagania elektryczne w zakresie odporności elektrycznej w związku z wdrożeniem uchwały Parlamentu Europejskiego nr 305/2011
Seminarium odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42 - Hotel Restauracja LAZUR

Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych, w tym uziemienia słupów betonowych SN
Seminarium odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r. w godz. 10:00-14:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Nowoczesne sposoby zdalnego zarządzania oświetleniem dróg. Technologia LED w oświetleniu drogowym
Seminarium odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r. w godz. 10:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Przyrządy pomiarowe firmy SONEL SA do wykonywania pomiarów ochronnych w zakresie wymagań przeciwpo- rażeniowych do 1 kV oraz jakości zasilania
Seminarium odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42 - Hotel Restauracja LAZUR

Źródła zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Mity a rzeczywistość
Zasilanie budynków w warunkach normalnych i w czasie pożaru
Seminarium odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Rozdzielnice wnętrzowe SN w izolacji gazowej lub powietrznej do rozdziału energii elektrycznej we wnętrzowych oraz kontenerowych stacjach transformatorowych (GPZ-tach). Wymagania aktualnych norm
Stacje transformatorowe kompaktowe SN oraz złącza kablowe SN zgodne ze standardami ENERGA-OPERATOR SA
Seminarium odbędzie się w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Zastosowanie aparatów i urządzeń zabezpieczających stosowanych w sieciach przemysłowych z zastosowaniem wyrobów firmy Eaton Electric Sp. z o.o.
Seminarium odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Innowacyjne rozwiania SICAME Polska Sp. z o.o.
Seminarium odbędzie się w dniu 3 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Zastosowanie wyrobów Spółki ALPAR w liniach napowietrznych nN i SN w świetle obowiązujących norm PN-EN 50483-1,2,3,4,5,6:2009 oraz PN-EN 50341-2-22:2016-04
Seminarium odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Nowych Skalmierzycach, Hotel Restauracja LAZUR, ul. Kaliska 42

Ochrona odgromowa linii elektroenergetycznych” Ochrona obiektów zagrożonych wybuchem. Wymagania dla projektowania instalacji odgromowych
i konserwacja LPS
Seminarium odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i liniach wysokiego napięcia
Seminarium odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. w godz. 9:30 - 14:00 w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)