STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

zaprasza uprzejmie
na
seminarium szkoleniowe nt.:

„PROJEKTOWANIE INSTALACJI ODGROMOWYCH ZEWNĘTRZNYCH WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH NORM PN-EN 62305 Z WYKORZYSTANIEM AUTORSKIEGO OPROGRAMOWANIA ELKO-BIS CAD”

organizowane w dniu:

25 października 2018 r. w godz. 10.00

w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42

Hotel Restauracja LAZUR

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

  • • Prezentacja firmy
  • • Obowiązujące przepisy i niebezpieczeństwa w interpretacji ustawy o normalizacji
  • • Elementy instalacji odgromowej na przykładzie małych i dużych obiektów
  • • Techniki wymiarowania stref ochronnych
  • • Odstępy izolacyjne, problemy z ich zachowaniem w obiektach budowlanych
  • • Omówienie ciekawych nowatorskich elementów do budowy instalacji odgromowych
  • • Przykład projektowania instalacji odgromowej w programie Elko-Bis CAD
  • • Dyskusja

 

Seminarium poprowadzi: Tadeusz Masłowski przedstawiciel f-my ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. z Wrocławia.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w seminarium dla członków Oddziału Kaliskiego SEP, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Przedstawicieli Gmin jest bezpłatny.

Dla osób pozostałych opłata wynosi 100 zł brutto

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto:

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kaliski PKO BP I O/Kalisz
84 1020 2212 0000 5402 0095 4065

 

lub gotówką w kasie OK SEP przed rozpoczęciem seminarium.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go:

faksem na nr: 62 500 22 00

e-mail: sep@sep.kalisz.pl

lub listownie: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8