KURSY

Zarząd Oddziału Kaliskiego SEP zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs przygotowujący do egzaminu z uprawnień typu E - eksploatacja i D - dozór


 

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęły się zapisy na 1-dniowy kurs przygotowujący do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828).

 

Sprawy organizacyjne do omówienia na miejscu.
Organizator: Pan Przemysław Łukowski
Tel. kontaktowy: 692 027 999
E-mail: szkolenia@sep.kalisz.pl

 

 

Termin rozpoczęcia kursu: 24 maja 2021 r., godz. 14:00 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Handlowa 9 w Kaliszu

 

 

Do pobrania wnioski o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Eksploatacji i Dozoru - Grupa 1:

 

 

 

 

 

 

Archiwum kursów:

 

Termin rozpoczęcia kursu: 26 kwietnia 2021 r., godz. 14:00 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Handlowa 9 w Kaliszu
Termin rozpoczęcia kursu: 22 marca 2021 r., godz. 14:00 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Handlowa 9 w Kaliszu
Termin rozpoczęcia kursu: 29 stycznia 2021 r., godz. 14:00 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Handlowa 9 w Kaliszu