SZKOLENIA I EGZAMINY

Zarząd Oddziału Kaliskiego SEP zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie przygotowujące do egzaminu z uprawnień typu E - eksploatacja i D - dozór


 

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęły się zapisy na 1-dniowe szkolenie przygotowujące do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (poz. 1392).

 

Sprawy organizacyjne do omówienia na miejscu.
Organizator: Pan Przemysław Łukowski
Tel. kontaktowy: 692 027 999
E-mail: szkolenia@sep.kalisz.pl

 

Termin rozpoczęcia szkolenia: 7 czerwca 2024 r., godz. 14:00 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Handlowa 9 w Kaliszu
Termin rozpoczęcia szkolenia: 21 czerwca 2024 r., godz. 14:00 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Handlowa 9 w Kaliszu

 

 

Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego musi złożyć następujące dokumenty :

 

 • 1.   Wniosek - dostępne w zakładce wnioski do pobrania
 • 2.   Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy zgodnie z Rozporządzeniem MKiŚ z dnia 1 lipca 2022r.
  • • świadectwo lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego
  • • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  • • certyfikat kwalifikacji zawodowej lud dyplom zawodowy
  • • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
 • 3.   Posiadanie wiedzy, o której mowa w Rozporządzeniu MKiŚ, mogą również potwierdzać następujące dokumenty:
  • • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
  • • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
  • • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci
 •  

   

  Do pobrania wnioski o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Eksploatacji i Dozoru - Grupa 1:

   

  UWAGA:
  Pobrane wnioski prosimy drukować dwustronnie.

   

   

   

   

  Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku EKSPLOATACJI i DOZORU

   

  Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną - GRUPA 1

   

   

   

   

  Pozostałe wnioski:

   

  Wniosek o wydanie wtórnika (duplikatu) świadectwa kwalifikacyjnego SEP

   

  Oświadczenie do wniosku o wydanie wtórnika (duplikatu) świadectwa kwalifikacyjnego SEP

   

  Wniosek o dokonanie zmian na świadectwie kwalifikacyjnym SEP

   

  Rodo:

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

   

   

  Archiwum kursów:

   

  Termin rozpoczęcia szkolenia: 10 maja 2024 r., godz. 14:00 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Handlowa 9 w Kaliszu