KURSY

Zarząd Oddziału Kaliskiego SEP zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs przygotowujący do egzaminu z uprawnień typu E - eksploatacja i D - dozór


 

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęły się zapisy na 1-dniowy kurs przygotowujący do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (poz. 1392).

 

Sprawy organizacyjne do omówienia na miejscu.
Organizator: Pan Przemysław Łukowski
Tel. kontaktowy: 692 027 999
E-mail: szkolenia@sep.kalisz.pl

 

Termin rozpoczęcia kursu: 30 września 2022 r., godz. 14:00 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Handlowa 9 w Kaliszu

 

 

Do pobrania wnioski o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Eksploatacji i Dozoru - Grupa 1:

 

UWAGA:
Pobrane wnioski prosimy drukować dwustronnie.

 

 

 

 

Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku EKSPLOATACJI i DOZORU

 

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną - GRUPA 1

 

 

 

 

Pozostałe wnioski:

 

Wniosek o wydanie wtórnika (duplikatu) świadectwa kwalifikacyjnego SEP

 

Oświadczenie do wniosku o wydanie wtórnika (duplikatu) świadectwa kwalifikacyjnego SEP

 

Wniosek o dokonanie zmian na świadectwie kwalifikacyjnym SEP

 

Rodo:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Archiwum kursów:

 

Termin rozpoczęcia kursu: 9 września 2022 r., godz. 14:00 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Handlowa 9 w Kaliszu
Termin rozpoczęcia kursu: 26 sierpnia 2022 r., godz. 14:00 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Handlowa 9 w Kaliszu
Termin rozpoczęcia kursu: 22 lipca 2022 r., godz. 14:00 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Handlowa 9 w Kaliszu
Termin rozpoczęcia kursu: 1 lipca 2022 r., godz. 14:00 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Handlowa 9 w Kaliszu