STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

 

Oddział Kaliski SEP wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Poznaniu zorganizował w dniu 24 maja 2019 r. seminarium szkoleniowe nt.

 

„Aktualne wymogi w zakresie prac kontrolno – pomiarowych w aspektach ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych do 1 kV.”

 

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

  • • Obowiązujące przepisy i normy z komentarzem w aspektach bezpieczeństwa elektrycznego i wymogów przy pracach kontrolno – pomiarowych według obowiązującej hierarchii.
  • • Terminologia stosowana w ochronie przed porażeniem prądem elektrycznym.
  • • Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych.
  • • Ochrona przeciwporażeniowa według normy PN HD 60364-4-41 :2009.
  • • Prace kontrolno pomiarowe w instalacjach elektrycznych.
  • • Sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia, Norma PN-HD 60364-6:2008.
  • • Odpowiedzialność karna dla zarządzających obiektem i wykonujących pomiary.
  • • Przykłady obliczeniowe obrazujące wymogi na które należy zwrócić uwagę przy wykonywaniu prac kontrolo –pomiarowych.

 

 

Seminarium poprowadził mgr inż. Stanisław Walczak- absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał w zakładach pracy na terenie Katowic pracując na stanowiskach Głównego specjalisty ds. energetycznych.

Ponadto ukończył szereg szkoleń i kursów nabywając uprawnienia z dziedziny energetycznej.

 

 

Uczestnicy seminarium zostali zapoznani z zagadnieniami związanymi z wymogami przy pracach kontrolno – pomiarowych z terminologią, ochroną przeciwporażeniową wg. normy PN HD 60364-4-41 :2009, sprawdzaniem instalacji niskiego napięcia - norma PN-HD 60364-6:2008.

 

Ponadto uczestnicy zostali zapoznani z przykładami obliczeniowymi obrazującymi wymogi, na które należy zwrócić uwagę przy wykonywaniu prac kontrolo –pomiarowych.

 

 

 


Fot. 1 Powitanie uczestników spotkania przez Prezesa Kol. Karola Strojwąsa

 

 

 


Fot. 2 Seminarium szkoleniowe - mgr inż. Stanisław Walczak

 

 

 

Uczestnicy seminarium zostali zapoznani z zagadnieniami związanymi z wymogami przy pracach kontrolno – pomiarowych z terminologią, ochroną przeciwporażeniową wg. normy PN HD 60364-4-41 :2009, sprawdzaniem instalacji niskiego napięcia - norma PN-HD 60364-6:2008.

 


 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie SEP-u, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, tj.: projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, kierownicy budów, pracownicy z eksploatacji energetyki zawodowej oraz młodzi adepci zawodu inżyniera elektryka, zatrudnieni w firmach z południowej wielkopolski (Kalisz, Ostrów, Kępno, Syców, Turek).

 

Uczestnicy z dużym zainteresowaniem i aktywnością wysłuchali wykładu, z uznaniem odnieśli się do sposobu przekazania treści merytorycznych oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami podczas wykładu jak i w trakcie przerw.

 


 

 

 

W trakcie przerwy bardzo obszernego wykładu nie zabrakło gorących dyskusji. W trakcie tych rozmów uczestnicy seminarium posiłkowali się kawą lub herbatą przegryzając słodkimi przysmakami.