STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

zaprasza uprzejmie
na
seminarium szkoleniowe nt.:

„AKTUALNY STAN PRAWNY W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1KV Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ ENERGOELEKTRONICZNYCH"

organizowane w dniu:

14 października 2021 r. w godz. 9:30 - 14:30

w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 (Inkubator Przedsiębiorczości)

 

Seminarium szkoleniowe poprowadzi mgr inż. Stanisław Walczak - absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał w zakładach pracy na terenie Katowic pracując na stanowiskach Głównego specjalisty ds. energetycznych.

Ponadto ukończył szereg szkoleń i kursów nabywając uprawnienia z dziedziny energetycznej.

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 

  • • Podstawy prawne.
  • • Obowiązujące przepisy i normy z komentarzem według hierarchii aktów prawnych w aspektach związanych z ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych do 1 kV.
  • • Ogólne zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i urządzeniach o napięciu do 1kV według normy serii 60364.
  • • Wybrane elementy ochrona przeciwporażeniowa w układach energoelektronicznych.
  • • Aktualne wymogi w zakresie prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1 kV.

 

Zwracamy się z prośbą do uczestników o zachowanie reżimu sanitarnego i założenia maseczek zasłaniających twarz.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Udział w seminarium dla członków Oddziału Kaliskiego SEP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa bezpłatny.

Dla osób pozostałych opłata wynosi 100 zł brutto

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto:

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kaliski PKO BP I O/Kalisz
84 1020 2212 0000 5402 0095 4065

lub gotówką w kasie OK SEP przed rozpoczęciem seminarium.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go:

faksem na nr: 62 500 22 00

e-mail: sep@sep.kalisz.pl

lub listownie: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8