STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

 

Oddział Kaliski SEP wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Poznaniu zorganizował w dniu 11 maja 2018 r. seminarium szkoleniowe nt.

 

„Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych, w tym uziemienia słupów betonowych SN”

 

 

 

Seminarium poprowadził dr inż. Witold Hoppel - były pracownik Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej.

Pomimo przejścia na emeryturę nadal współpracuje z tymże Instytutem specjalizując się w elektroenergetyce, w sposób szczególny w sieciach średnich napięć: ochronie od porażeń, elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej oraz w sposobach pracy punktu neutralnego.

W ostatnich latach zajmuje się również zabezpieczeniami elektrowni lokalnych i sieci z nimi współpracującymi.

 

 

Uczestnicy seminarium pogłębili swoją wiedzę w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych. Zostali zapoznani z przepisami i normami w tym zakresie, ochroną przed dotykiem bezpośrednim, definicjami i podstawami ochrony dodatkowej, uziemieniami słupów betonowych SN oraz z ochroną przed porażeniem dla stacji SN/nN i linii nN.

 

 

Uczestnikami wykładu byli członkowie SEP-u, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, tj.: projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, kierownicy budów, pracownicy z eksploatacji energetyki zawodowej oraz młodzi adepci zawodu inżyniera elektryka, zatrudnieni w firmach z południowej wielkopolski (Kalisz, Ostrów, Kępno, Jarocin, Turek, Koło i Konin,).

 

 

Uczestnicy z dużym zainteresowaniem i aktywnością wysłuchali wykładu, z uznaniem odnieśli się do sposobu przekazania treści merytorycznych oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami podczas wykładu jak i w trakcie przerw.

 

 

W trakcie przerwy bardzo obszernego wykładu nie zabrakło gorących dyskusji. W trakcie tych rozmów uczestnicy seminarium posiłkowali się kawą lub herbatą przegryzając słodkimi przysmakami.