STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

zaprasza uprzejmie
na
seminarium szkoleniowe nt.:

„WYBRANE ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH, W TYM UZIEMIENIA SŁUPÓW BETONOWYCH SN”

organizowane w dniu:

11 maja 2018 r. w godz. 10.00

w sali

Inkubatora Przedsiębiorczości w Kaliszu ul. Częstochowska 25

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

  • • Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych
  • • Uziemienia słupów betonowych SN

 

Seminarium poprowadzi: dr inż. Witold Hoppel

Od 1972 do 2012 r. był pracownikiem Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, od 2008 r. na stanowisku docenta, i współpracuje z nim obecnie pomimo przejścia na emeryturę. Specjalizuje się w elektroenergetyce, ale w sposób szczególny sieciami średnich napięć: ochroną od porażeń, elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową oraz sposobami pracy punktu neutralnego. W ostatnich latach zajmuje się również zabezpieczeniami elektrowni lokalnych i sieci z nimi współpracującymi.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w seminarium dla członków Oddziału Kaliskiego SEP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa bezpłatny.

Dla osób pozostałych opłata wynosi 100 zł brutto

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto:

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kaliski PKO BP I O/Kalisz
84 1020 2212 0000 5402 0095 4065

 

lub gotówką w kasie OK SEP przed rozpoczęciem seminarium.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go:

faksem na nr: 62 500 22 00

e-mail: sep@sep.kalisz.pl

lub listownie: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8