STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

zaprasza uprzejmie
na
seminarium szkoleniowe nt.:

„ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWE I RÓŻNICOWOPĄDOWE W ISTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA
- ZASADY DOBORU I KOORDYNACJI."

organizowane w dniu:

28 lutego 2020 r. o godz. 09.30

w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42

Hotel Restauracja LAZUR

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 • • wyłączniki nadprądowe instalacyjne - budowa, charakterystyka działania, zdolność łączeniowa,
 • • wybrane inne wyłączniki nadprądowe (silnikowe, kompaktowe),
 • • bezpieczniki - budowa, charakterystyki działania, zdolność łączeniowa,
 • • wyłączniki różnicowoprądowe - budowa, charakterystyki działania, zdolność łączeniowa,
 • • podstawowe zasady doboru zabezpieczeń nadprądowych i wyłączników różnicowo- prądowych,
 • • dobezpieczanie wyłączników różnicowoprądowych,
 • • zabezpieczenia nadprądowe a dobór przekroju przewodu,
 • • selektywność zabezpieczeń nadprądowych w zestawieniach:
  • wyłącznik - wyłącznik
  • bezpiecznik - bezpiecznik
  • wyłącznik - bezpiecznik
  • bezpiecznik - wyłącznik
 • • selektywność wyłączników różnicowoprądowych,
 • • samoczynne wyłączanie zasilania a prąd wyłączający Ia zabezpieczeń nadprądowych i wyłączników różnicowoprądowych,
 • • nowy rodzaj zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych - urządzenia do detekcji zwarć łukowych (AFDG),
 • • dyskusja.

 

 

Seminarium szkoleniowe poprowadzi prof. dr hab. inż. Stanisław Czapp - Pracownik i Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

 

Na tym Wydziale w 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2010 doktora habilitowanego. Jego działalność naukowa związana jest z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi, oświetleniem elektrycznym, a w szczególności z ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym. Jest autorem wielu artykułów, referatów i opracowań oraz ekspertyz i opinii w tym zakresie.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w seminarium dla członków Oddziału Kaliskiego SEP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa bezpłatny.

Dla osób pozostałych opłata wynosi 100 zł brutto

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto:

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kaliski PKO BP I O/Kalisz
84 1020 2212 0000 5402 0095 4065

 

lub gotówką w kasie OK SEP przed rozpoczęciem seminarium.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go:

faksem na nr: 62 500 22 00

e-mail: sep@sep.kalisz.pl

lub listownie: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8