STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

zaprasza uprzejmie
na
spotkanie techniczno – prezentacyjne nt.:

„PRZYRZĄDY POMIAROWE FIRMY SONEL SA DO WYKONYWANIA POMIARÓW OCHRONNYCH W ZAKRESIE WYMAGAŃ PRZECIWPO- RAŻENIOWYCH DO 1 kV ORAZ JAKOŚCI ZASILANIA”

organizowane w dniu:

6 grudnia 2017 r. w godz. 10.00 ÷ 14:00

w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 42,
Hotel Restauracja LAZUR

 

 

Seminarium poprowadzą przedstawiciele firmy SONEL SA

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

  • • Nowoczesne przyrządy pomiarowe w badaniach ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – możliwości i sposoby wykorzystania.
  • • Metody badania instalacji uziemiających z wykorzystaniem przyrządów serii MRU.
  • • Jakość zasilania w świetle bezpieczeństwa instalacji nn. Analizatory Sonel SA.
  • • Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych. Mierniki serii PAT.
  • • Kamery termowizyjne serii KT.
  • • Przepisy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go:

faksem na nr: 62 500 22 00

e-mail: sep@sep.kalisz.pl

lub listownie: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8