STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

 

Oddział Kaliski SEP wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Poznaniu zorganizował w dniu 9 listopada 2017 r. seminarium szkoleniowe nt.

 

„Źródła zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.”

 

„Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Mity a rzeczywistość.”

 

„Zasilanie budynków w warunkach normalnych i w czasie pożaru.”

 

 

 


Fot. 1 Powitanie uczestników spotkania przez Prezesa Kol. Zenona Zgardę

 

 

 

Seminarium poprowadził Redaktor Naczelny miesięcznika „Elektro-Info” mgr inż. Julian Wiatr - absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

 


Fot. 2 Seminarium szkoleniowe - mgr inż. Julian Wiatr

 

 

 


 

 

 

Uczestnicy seminarium zostali zapoznani z zagadnieniami związanymi z zasilaniem urządzeń przeciwpożarowych oraz ochroną przeciwporażeniową urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Wykładowca omówił przeciwpożarowy wyłącznik prądu - mity a rzeczywistość. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani z zasilaniem budynków w warunkach normalnych i w czasie pożaru

 


 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie SEP-u, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, tj.: projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, kierownicy budów, pracownicy z eksploatacji energetyki zawodowej oraz młodzi adepci zawodu inżyniera elektryka, zatrudnieni w firmach z południowej wielkopolski (Kalisz, Ostrów, Kępno, Syców, Mikstat, Twardogóra, Jarocin, Turek).

 


 

 

 


 

 

 

Uczestnicy z dużym zainteresowaniem i aktywnością wysłuchali wykładu, z uznaniem odnieśli się do sposobu przekazania treści merytorycznych oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami podczas wykładu jak i w trakcie przerw.

 


 

 

 


 

 

 

W trakcie przerwy bardzo obszernego wykładu nie zabrakło gorących dyskusji. W trakcie tych rozmów uczestnicy seminarium posiłkowali się kawą lub herbatą przegryzając słodkimi przysmakami