STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

zaprasza uprzejmie
na
seminarium szkoleniowe nt.:

„BADANIA ODBIORCZE I POMIARY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH”.

organizowane w dniu:

25 października 2019 r. o godz. 10.00

w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42

Hotel Restauracja LAZUR

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 • • Przyczyny i cele wykonywania badań instalacji fotowoltaicznych
 • • Badania odbiorcze:
  • - podstawy prawne i techniczne
  • - zakres i metody badań
  • - ocena wyników pomiarów
 • • Badania eksploatacyjne:
  • - podstawy prawne i zakres
 • • Monitoring instalacji fotowoltaicznych

 

 

Seminarium szkoleniowe poprowadzi mgr inż. Henryk Klein - Główny Inżynier Przedsiębiorstwa OPA – LABOR Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w seminarium dla członków Oddziału Kaliskiego SEP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa bezpłatny.

Dla osób pozostałych opłata wynosi 100 zł brutto

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto:

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kaliski PKO BP I O/Kalisz
84 1020 2212 0000 5402 0095 4065

 

lub gotówką w kasie OK SEP przed rozpoczęciem seminarium.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go:

faksem na nr: 62 500 22 00

e-mail: sep@sep.kalisz.pl

lub listownie: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8