STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

zaprasza uprzejmie na seminarium szkoleniowe nt.:

„ROZDZIELNICE WNĘTRZOWE SN W IZOLACJI GAZOWEJ LUB POWIETRZNEJ DO ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WE WNĘTRZOWYCH ORAZ KONTENEROWYCH STACJACH TRANSFORMA- TOROWYCH. WYMAGANIA AKTUALNYCH NORM”

oraz

„STACJE TRANSFORMATOROWE KOMPAKTOWE SN ORAZ ZŁĄCZA SN ZGODNE ZE STANDARDAMI ENERGA- OPERATOR SA”

organizowane w dniu:

28 września 2017 r. o godz. 10.00
w sali
Inkubatora Przedsiębiorczości w Kaliszu ul. Częstochowska 25

 

 

Seminarium poprowadzą w zakresie tematu pierwszego przedstawiciele firmy ELEKTROBUDOWA SA Oddział Produkcji w Koninie.

W zakresie tematu drugiego seminarium poprowadzą przedstawiciele firmy INSTAL GROUP SC.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w seminarium dla członków Oddziału Kaliskiego SEP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa bezpłatny.

Dla osób pozostałych opłata wynosi 100 zł brutto

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto:

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kaliski PKO BP I O/Kalisz
84 1020 2212 0000 5402 0095 4065

lub gotówką w kasie OK SEP przed rozpoczęciem seminarium.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go:

faksem na nr: 62 500 22 00

e-mail: sep@sep.kalisz.pl

lub listownie: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8