STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

 

Oddział Kaliski SEP wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Poznaniu zorganizował w dniu 24 maja 2019 r. seminarium szkoleniowe nt.

 

1. Rozpoznawanie zagrożeń oraz instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem.

 

2. Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych.

 

3. Certyfikacja wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej.

 

4. Uzgodnienie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych z urządzeniami elektrycznymi pod względem pożarowym.

 

 

 


Fot. 1 Powitanie uczestników spotkania przez Prezesa Kol. Karola Strojwąsa

 

 

 

Seminarium poprowadził Redaktor Naczelny miesięcznika „Elektro-Info” mgr inż. Julian Wiatr - absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

 


Fot. 2 Seminarium szkoleniowe - mgr inż. Julian Wiatr

 

 

 

Uczestnicy seminarium zostali zapoznani z wymaganiami jakie powinny spełniać instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem oraz ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych . Ponadto wykładowca omówił certyfikację wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz uzgodnienie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych z urządzeni elektrycznymi pod wzglądem pożarowym.

 


 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie SEP-u, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, tj.: projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, kierownicy budów, pracownicy z eksploatacji energetyki zawodowej oraz młodzi adepci zawodu inżyniera elektryka, zatrudnieni w firmach z południowej wielkopolski (Kalisz, Ostrów, Kępno, Turek).

 

Uczestnicy z dużym zainteresowaniem i aktywnością wysłuchali wykładu, z uznaniem odnieśli się do sposobu przekazania treści merytorycznych oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami podczas wykładu jak i w trakcie przerw.

 


 

 

 

W trakcie przerwy bardzo obszernego wykładu nie zabrakło gorących dyskusji. W trakcie tych rozmów uczestnicy seminarium posiłkowali się kawą lub herbatą przegryzając słodkimi przysmakami