STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

 

Oddział Kaliski SEP wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Poznaniu zorganizował w dniu 28 września 2017 r. seminarium szkoleniowe nt.

 

„Rozdzielnice wnętrzowe SN w izolacji gazowej lub powietrznej do rozdziału energii elektrycznej we wnętrzowych stacjach transformatorowych (GPZ-tach). Wymagania aktualnych norm”

 

 

„Stacje transformatorowe kompaktowe SN oraz złącza kablowe SN zgodne ze standardami ENERGA - OPERATOR SA”

 

 

 


Fot. 1 Powitanie uczestników spotkania przez Prezesa Kol. Zenona Zgardę

 

 

 

Seminarium szkoleniowe w zakresie pierwszego tematu poprowadzili przedstawiciele firmy ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach Oddział Konin.

 


Fot. 2 Jacek Goździkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

 

 

 


Fot. 3 Marcin Tomasz

 

 

 


Fot. 4 Maciej Kamiński

 

 

Natomiast w zakresie drugiego tematu seminarium poprowadzili przedstawiciele firmy INSTAL- GROUP S.C.

 


Fot. 5 Zbigniew Wasiewicz

 

 

 


Fot. 6 Michał Błażejewski

 

 

 

Uczestnicy seminarium zostali zapoznani z rozdzielnicami wnętrzowymi SN w izolacji gazowej lub powietrznej do rozdziału energii elektrycznej we wnętrzowych stacjach transformatorowych w aspekcie wymagań aktualnych norm.

Ponadto przedstawiciele firmy INSTAL- GROUP S.C. omówili stacje transformatorowe kompaktowe SN oraz złącza kablowe SN zgodnie ze standardami ENERGA - OPERATOR SA”

 


 

 

 


 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie SEP-u, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, tj.: projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, kierownicy budów, pracownicy z eksploatacji energetyki zawodowej oraz młodzi adepci zawodu inżyniera elektryka, zatrudnieni w firmach z południowej wielkopolski (Kalisz, Ostrów, Jarocin, Konin, Turek).

 


 

 

 

Uczestnicy z dużym zainteresowaniem i aktywnością wysłuchali wykładu, z uznaniem odnieśli się do sposobu przekazania treści merytorycznych oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami podczas wykładu jak i w trakcie przerw.

 


 

 

 

W trakcie przerwy bardzo obszernego wykładu nie zabrakło gorących dyskusji. W trakcie tych rozmów uczestnicy seminarium posiłkowali się kawą lub herbatą przegryzając słodkimi przysmakami