STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

zaprasza uprzejmie na seminarium szkoleniowe nt.:

1. ŹRÓDŁA ZASILANIA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA URZĄDZEŃ, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE JEST NIEZBĘDNE W CZASIE POŻARU.

2. PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU. MITY A RZECZYWISTOŚĆ.

3. ZASILANIE BUDYNKÓW W WARUNKACH NORMALNYCH I W CZASIE POŻARU.

organizowane w dniu:

9 listopada 2017 r. w godz. 10.00 ÷ 14:00
w sali
Inkubatora Przedsiębiorczości w Kaliszu ul. Częstochowska 25

 

 

Seminarium poprowadzi Redaktor Naczelny miesięcznika „Elektro-Info” mgr inż. Julian Wiatr - absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych o specjalności między innymi „Teoria i technika ochrony przeciwporażeniowej”- Politechnika Wrocławska, „Bezpieczeństwo Budowli” – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów poświęconych zasilaniu obiektów budowlanych oraz kilku publikacji książkowych z tego zakresu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w seminarium dla członków Oddziału Kaliskiego SEP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa bezpłatny.

Dla osób pozostałych opłata wynosi 100 zł brutto

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto:

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kaliski PKO BP I O/Kalisz
84 1020 2212 0000 5402 0095 4065

lub gotówką w kasie OK SEP przed rozpoczęciem seminarium.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go:

faksem na nr: 62 500 22 00

e-mail: sep@sep.kalisz.pl

lub listownie: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8