STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

zaprasza uprzejmie
na
seminarium szkoleniowe nt.:

„POMIARY ELEKTRYCZNE W URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH”

organizowane w dniu:

4 grudnia 2018 r. w godz. 10.00

w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42

Hotel Restauracja LAZUR

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

  • • Nowoczesne przyrządy pomiarowe w badaniach ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
  • • Metody badania instalacji uziemiających z wykorzystaniem przyrządów serii MRU
  • • Jakość zasilania w świetle bezpieczeństwa instalacji nn. Analizatory Sonel S.A.
  • • Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych. Mierniki serii PAT
  • • Kamery termowizyjne serii KT
  • • Przepisy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej

 

Seminarium poprowadzi: Jarosław Karp przedstawiciel f-my SONEL S.A.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w seminarium dla członków Oddziału Kaliskiego SEP, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Przedstawicieli Gmin jest bezpłatny.

Dla osób pozostałych opłata wynosi 100 zł brutto

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto:

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kaliski PKO BP I O/Kalisz
84 1020 2212 0000 5402 0095 4065

 

lub gotówką w kasie OK SEP przed rozpoczęciem seminarium.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go:

faksem na nr: 62 500 22 00

e-mail: sep@sep.kalisz.pl

lub listownie: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8