STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

 

Oddział Kaliski SEP wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Poznaniu zorganizował w dniu 13 czerwca 2017 r. seminarium szkoleniowe nt.

„Innowacyjne rozwiązania SICAME Polska Sp. z o.o.”

 


Fot. 1 Powitanie uczestników spotkania przez Prezesa Kol. Zenona Zgardę

 

 

 

Seminarium szkoleniowe poprowadzili przedstawiciele firmy SICAME Polska Sp z o.o.;

  • Agnieszka Sierka – Dyrektor Regionalny Sprzedaży
  • Wojciech Zientelak – Dyrektor Techniczny ds. Rozwoju Biznesu.

 


 

 

 

Uczestnicy seminarium zostali zapoznani z ofertą produktową grupy SICAME tj. z osprzętem do budowy linii kablowych, napowietrznych linii niskiego napięcia zarówno gołych jak i izolowanych, osprzętem do linii SN budowanych w systemie PAS oraz z osprzętem stacyjnym WN i NN. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani z koncepcją tłumienia drgań w przewodach rurowych oraz z serwisem informatycznym na portalu SICADE wspomagającym projektowanie elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia.

 


 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli nie tylko członkowie SEP-u, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, tj.: projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, kierownicy budów, pracownicy z eksploatacji energetyki zawodowej oraz młodzi adepci zawodu inżyniera elektryka, zatrudnieni w firmach z południowej wielkopolski (Kalisz, Ostrów, Kępno, Jarocin, Konin, Turek).

 


 

 

 

Uczestnicy z dużym zainteresowaniem i aktywnością wysłuchali wykładu, z uznaniem odnieśli się do sposobu przekazania treści merytorycznych oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami podczas wykładu jak i w trakcie przerw.

 


 

 

 

W trakcie przerwy bardzo obszernego wykładu nie zabrakło gorących dyskusji. W trakcie tych rozmów uczestnicy seminarium posiłkowali się kawą lub herbatą przegryzając słodkimi przysmakami