STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

zaprasza uprzejmie
na
seminarium szkoleniowe nt.:

„OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

„ORAZ ZWIĄZANE Z TYM BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE"

organizowane w dniu:

9 grudnia 2021 r. w godz. 10:00 - 14:00

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu, ul. Handlowa 9

sala wykładowa w Bursie z wejściem od ul. Legionów lub od ul. Rzemieślniczej przy Zespole Szkół Zawodowych

 

Seminarium szkoleniowe poprowadzi mgr inż. Jarosław Karp - Doradca Techniczo – Handlowy SONEL SA

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 

  • • ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
  • • pomiary rezystancji izolacji
  • • pomiary rezystancji uziemień
  • • pomiary ochrony od porażeń wyłącznikami różnicowo-prądowymi
  • • zapoznanie z przyrządami pomiarowymi

 

Zwracamy się z prośbą do uczestników o zachowanie reżimu sanitarnego i założenia maseczek zasłaniających twarz.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Udział w seminarium dla członków Oddziału Kaliskiego SEP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa bezpłatny.

Dla osób pozostałych opłata wynosi 100 zł brutto

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto:

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kaliski PKO BP I O/Kalisz
84 1020 2212 0000 5402 0095 4065

lub gotówką w kasie OK SEP przed rozpoczęciem seminarium.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go:

faksem na nr: 62 500 22 00

e-mail: sep@sep.kalisz.pl

lub listownie: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8