STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

 

Oddział Kaliski SEP wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Poznaniu zorganizował w dniu 14 października 2021 r. seminarium szkoleniowe nt.

 

„Aktualny stan prawny w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1kV z uwzględnieniem zagadnień energoelektronicznych”

 

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

  • • Podstawy prawne.
  • • Obowiązujące przepisy i normy z komentarzem według hierarchii aktów prawnych w aspektach związanych z ochroną przeciwporażeniową w instalacjach elektrycznych do 1 kV.
  • • Ogólne zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i urządzeniach o napięciu do 1kV według normy serii 60364.
  • • Wybrane elementy ochrona przeciwporażeniowa w układach energoelektronicznych.
  • • Aktualne wymogi w zakresie prac kontrolno- pomiarowych w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1 kV.

 

 

Seminarium poprowadził mgr inż. Stanisław Walczak- absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał w zakładach pracy na terenie Katowic pracując na stanowiskach Głównego specjalisty ds. energetycznych.

Ponadto ukończył szereg szkoleń i kursów nabywając uprawnienia z dziedziny energetycznej.

 

 

Uczestnicy zostali zapoznani z obowiązującymi przepisami i normami według hierarchii aktów prawnych w aspektach związanych z ochroną przeciwporażeniową w instalacjach elektrycznych do 1 kV oraz z ogólnymi zasadami ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i urządzeniach o napięciu do 1kV według normy serii 60364.

 

Zostali również zapoznania aktualnymi wymogami w zakresie prac kontrolno- pomiarowych w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1 kV.

 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie SEP-u, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, tj.: projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, kierownicy budów, pracownicy z eksploatacji energetyki zawodowej oraz młodzi adepci zawodu inżyniera elektryka, zatrudnieni w firmach z południowej wielkopolski (Kalisz, Ostrów, Kępno).

 

Uczestnicy z dużym zainteresowaniem i aktywnością wysłuchali wykładu, z uznaniem odnieśli się do sposobu przekazania treści merytorycznych oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami podczas wykładu jak i w trakcie przerw.

 

W trakcie przerwy bardzo obszernego wykładu nie zabrakło gorących dyskusji. W trakcie tych rozmów uczestnicy seminarium posiłkowali się kawą lub herbatą przegryzając słodkimi przysmakami.

 


Fot. 1 Powitanie uczestników spotkania przez Prezesa Kol. Karola Strojwąsa

 

 

 


Fot. 2 Seminarium szkoleniowe - mgr inż. Stanisław Walczak