STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

zaprasza uprzejmie
na
spotkanie techniczno – prezentacyjne nt.:

„POMIARY W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ”

organizowane w dniu:

10 grudnia 2019 r. w godz. 10.00 ÷ 14:30

w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 42,
Hotel Restauracja LAZUR

 

 

Seminarium szkoleniowe poprowadzi Jarosław Karp przedstawiciele firmy SONEL SA

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

  • • Przepisy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej.
  • • Metoda techniczna w pomiarach rezystancji uziemienia. Właściwości metody.
  • • Najczęstsze trudności i popełniane błędy w pomiarach uziemień.
  • • Pomiary rezystancji izolacji.
  • • Właściwości i metody diagnostyczne obiektów indukcyjnych (izolacja).
  • • Mierniki MIC-10k1 i 15k1.
  • • Mierniki MPI-540 w pomiarach. Najważniejsze funkcje i właściwości metrologiczne.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w seminarium dla członków Oddziału Kaliskiego SEP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa bezpłatny.

Dla osób pozostałych opłata wynosi 100 zł brutto

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto:

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kaliski PKO BP I O/Kalisz
84 1020 2212 0000 5402 0095 4065

 

lub gotówką w kasie OK SEP przed rozpoczęciem seminarium.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go:

faksem na nr: 62 500 22 00

e-mail: sep@sep.kalisz.pl

lub listownie: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8