STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

zaprasza uprzejmie na seminarium szkoleniowe nt.:

„AKTUALNE WYMOGI W ZAKRESIE PRAC KONTROLNO - POMIAROWYCH W ASPEKTACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 kV”.

organizowane w dniu:

28 czerwca 2019 r. o godz. 10:00

w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 42

Hotel Restauracja LAZUR

 

 

Seminarium szkoleniowe poprowadzi mgr inż. Stanisław Walczak - absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał w zakładach pracy na terenie Katowic pracując na stanowiskach Głównego specjalisty ds. energetycznych.

Ponadto ukończył szereg szkoleń i kursów nabywając uprawnienia z dziedziny energetycznej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w seminarium dla członków Oddziału Kaliskiego SEP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa bezpłatny.

Dla osób pozostałych opłata wynosi 100 zł brutto

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto:

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kaliski PKO BP I O/Kalisz
84 1020 2212 0000 5402 0095 4065

lub gotówką w kasie OK SEP przed rozpoczęciem seminarium.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go:

faksem na nr: 62 500 22 00

e-mail: sep@sep.kalisz.pl

lub listownie: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8