STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

zapraszają uprzejmie na seminarium szkoleniowe nt.:

"ZASTOSOWANIE WYROBÓW SPÓŁKI ALPAR W LINIACH NAPOWIETRZNYCH nN i SN
W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM PN-EN 50483-1,2,3,4,5,6:2009 oraz PN-EN 50341-2-22:2016-04”

organizowane w dniu:

9 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Nowych Skalmierzycach
Hotel Restauracja LAZUR, ul. Kaliska 42

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

  • Wyroby dla linii nN w świetle normy PN-EN 50483-1,2,3,4,5,6:2009
  • Wyroby dla linii SN w świetle normy PN-EN 50341-2-22:2016-04
  • Stanowiska słupowe oraz stacje słupowe w oparciu o obowiązujące albumy typizacyjne

 

Seminarium poprowadzi przedstawiciel Spółki ALPAR - Magdalena Chmielecka.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go:

faksem na nr: 62 500 22 00

e-mail: sep@sep.kalisz.pl

lub listownie: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8