WYCIECZKA TECHNICZNO-TURYSTYCZNA (ROWEROWO-SAMOCHODOWA)

ZARZĄD KOŁA SEP NR 3 przy ORANGE POLSKA S.A./TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

oraz

ZARZĄD KOŁA SEP NR 13 W KALISZU przy ELEKTROCIEPŁOWNIA KALISZ

organizuje w dniu:

23 - 25 czerwca 2017 r.

3 DNIOWĄ WYCIECZKĘ ROWEROWO-SAMOCHODOWĄ DO ELEKTROWNI KONIN - PĄTNÓW

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Miejsce zbiórki:

 


 

 

 

 

Trasa wycieczki- etap I:

 


 

 

 

 

Trasa wycieczki- etap II:

 


 

 

 

Członków Oddziału Kaliskiego SEP zapraszamy do uczestnictwa w rajdzie.