Organizator:

Oddział Kaliski SEP

pod patronatem

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

organizuje

XVIII SYMPOZJUM

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE SIECIOWYM

 

 

10 - 12 stycznia 2024 - Ośrodek Borowianka

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 134

 

 

Odbędzie się już osiemnaste sympozjum z cyklu "Nowoczesne Rozwiązania w Budownictwie Sieciowym", którego organizatorem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kaliski. Mamy nadzieje, że sympozjum organizowane w atrakcyjnie położonym miejscu, będzie jak zawsze okazja do zaprezentowania nowoczesnych rozwiązań oraz ciekawostek technicznych. Decydując się na udział w naszym sympozjum zyskujecie Państwo możliwość uczestniczenia w bardzo interesującym przedsięwzięciu. Nasze sympozjum to także zdecydowanie cos więcej niż samo spotkanie z ludźmi z branży - to możliwość wymiany poglądów z autorytetami naukowymi oraz ludźmi, którzy na co dzień maja do czynienia z projektowaniem, budową bądź eksploatacją sieci elektroenergetycznych.

Serdecznie zapraszamy

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

  • 1.   Linie transgraniczne a bezpieczeństwo energetyczne.
  • 2.   Nowoczesne, hybrydowe słupy strunobetonowe z głowicami kratowymi dla linii elektroenergetycznych SN i WN.
  • 3.   Racjonalna gospodarka energią z wykorzystaniem OZE i magazynów energii na przykładzie niemal zeroenergetycznych budynków zlokalizowanych na Kampusach Politechniki Poznańskiej.
  • 4.   Regulacja napięcia w sieci z dużym nasyceniem instalacji PV i obciążeniami, z wykorzystaniem transformatora z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów- koncepcja, algorytmy i doświadczenia eksploatacyjne.
  • 5.   Przeciążenie transformatorów w stacjach transformatorowych SN/nn dla fotowoltaiki.
  • 6.   Magazyny energii w sieciach dystrybucyjnych- doświadczenia Stoen Operator.
  • 7.   Analizy Sieciowe.
  • 8.   Telezabezpieczenia linii WN zrealizowane z wykorzystaniem standardu IEC61850.

 

 

Prezentacja firm prowadzących działalność w zakresie elektroenergetyki przewidziana jest w formie stanowisk, wystaw i prezentacji ustnych.

 

Dzień I - 10.01.2024

od 11:00 Otwarcie sekretariatu i zakwaterowanie uczestników
15:00 Obiad
16:00 - 16:15 Otwarcie XVIII Sympozjum – Tadeusz Malchrzycki Prezes OK SEP
16:15 - 18:10 Sesja plenarna I
18:15 Przerwa kawowa
18:15 Otwarcie wystawy i rozmowy na stoiskach
20:00 Kolacja

 

 

Dzień II - 11.01.2024

7:00 - 10:00 Śniadanie
10:00 - 12:00 Sesja plenarna II
12:00 - 12:30 Przerwa kawowa
12:30 - 13:30 Rozmowy marketingowe na stoiskach
13:30 - 14:30 Objada
14:30 - 16:15 Sesja marketingowa I
16:15 - 17:30 Przerwa kawowa
18:00 Kolacja

 

 

Dzień III - 12.01.2024

7:00 - 10:00 Śniadanie
do 12:00 Zakończenie Sympozjum oraz wyjazd uczestników