STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

 

„NOWOROCZNE SPOTKANIE ODDZIAŁU KALISKIEGO SEP”

 

 

 

 

W dniu 19 stycznia 20 18 r. w Restauracji „Nastrojowa” w Nowych Skalmierzycach k/Kalisz odbyło się tradycyjne już noworoczne spotkanie członków, przyjaciół i sympatyków Oddziału Kaliskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

 


Fot. 1. Powitanie uczestników spotkania przez Prezesa Kol. Zenona Zgardę

 

 

 

W spotkaniu udział wzięły zarządy firm: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu, , ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz Spółka z o.o., Energetyka Kaliska Usługi Techniczne Sp. z o.o., Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ATLAS z Raszkowa, Centrum Zaopatrzenia PAS Sp. z o.o. Oddział w Kaliszu jak również przedstawiciele Rejonów Dystrybucji ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

Wśród ponad 100-ciu uczestników spotkania obecny był Prezes Rady Federacji SNT NOT w Kaliszu kol. Adam Błochowiak oraz Dyrektor Rady kol. Jerzy Solon.

 


 

 

 

Prezes Oddziału kol. Zenon Zgarda powitał wszystkich uczestników i przedstawił najważniejsze dokonania w Oddziale w 2017 roku oraz omówił planowane przedsięwzięcia do realizacji w 2018 roku. Z uwagi na kończącą się kadencję i wybory w kołach wręczone zostały dyplomy uznania Prezesom kół, którzy nie zostali wybrani, nowo wybranym Prezesom oraz Prezesom Kół, którzy zostali wybrani ponownie na nowa kadencję. Na zakończenie części oficjalnej zostały wręczone legitymacje członkowskie nowo wstępującym do SEP. Po czym zabrał głos Wiceprezes Rady Federacji SNT NOT w Kaliszu kol. Adam Błochowiak gratulując odznaczonym jak również życząc wszystkim członkom naszego stowarzyszenia dalszych sukcesów w pracy stowarzyszeniowej, zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

Po części merytorycznej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do miłego spędzenia czasu podczas uroczystej kolacji, podczas której wszyscy mogli nacieszyć swoje ucho dobrą muzyką. Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze integrującej wszystkich obecnych. Dyskusjom na tematy techniczne, zawodowe i towarzyskie nie było końca.