STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

 

„XV SYMPOZJUM - Nowoczesne Rozwiązania w Budownictwie Sieciowym”

 

 

 

 

W dniu 9 - 11 stycznia 2019 r. w ośrodku "Borowianka", ul. Limanowskiego 134, 63-400 Ostrów Wielkopolski odbyło się piętnaste sympozjum techniczne pn „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie sieciowym” organizowane przez Oddział Kaliski SEP pod patronatem ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu.