INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SEP ODDZIAŁU KALISKIEGO

 

W celu skutecznego regulowania składek członkowskich ustala się co następuje

  • Składki powinny być regulowane przez dokonanie przelewu na konto bankowe.
  • Składki należy regulować do dn. 10.01. br..

 

Składkę roczną można podzielić na dwie raty, drugą ratę należy wpłacić do 30.06. br..

 

  • Składka roczna normalna wynosi: 156 zł (1 rata: 78 zł, 2 rata: 78 zł)
  • Składka roczna ulgowa wynosi: 78 zł (1 rata: 39 zł, 2 rata: 39 zł)
  • Składki regulowane przez firmy pozostają bez zmian

 

Numer konta:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kaliski PKO BP I O/Kalisz
84 1020 2212 0000 5402 0095 4065

 

 

UWAGA !!!

  • W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko wpłacającego, numer koła SEP oraz okres za jaki jest wpłata.