INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SEP ODDZIAŁU KALISKIEGO

 

Składka członkowska w 2017 r. dla członków zwyczajnych (indywidualnych) wynosi:

  • Normalna - 10 zł miesięcznie, tj. 120 zł rocznie
  • Ulgowa - 3 zł miesięcznie, tj. 36 zł rocznie

 

Składki można regulować gotówką w biurze OK SEP lub przelewem na konto bankowe Oddziału Kaliskiego SEP

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kaliski PKO BP I O/Kalisz
84 1020 2212 0000 5402 0095 4065

 

 

UWAGA !!!

  • W tytule wpłaty należy podać za kogo jest składka, numer koła SEP oraz okres za jaki jest wpłata.
  • Jeżeli wpłata jest zbiorowa za większą ilość osób, w tytule należy wpisać numer koła oraz okres za jaki jest składka, a listę osób dosłać e-mailem na adres biura: sep@sep.kalisz.pl niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.