***STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKIW dniu 27 stycznia 2017 r. w Restauracji „Nastrojowa” w Nowych Skalmierzycach k/Kalisz odbyło się tradycyjne już noworoczne spotkanie członków, przyjaciół i sympatyków Oddziału Kaliskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Fot. 1 Rozpoczęcie noworocznego spotkania przez Prezesa Kol. Zenona Zgardę

Z uwagi na pilny wyjazd Prezesa Rady Federacji SNT NOT w Kaliszu w spotkaniu uczestniczył członek Wiceprezes Rady kol. Benedykt Roźmiarek oraz Dyrektor Rady kol. Jerzy Solon.


W spotkaniu udział wzięły zarządy firm: Atlas z Raszkowa, ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz Spółka z o.o. , Energetyka Kaliska Usługi Techniczne Sp. z o.o., jak również przedstawiciele Rejonów Dystrybucji ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu.


Prezes Oddziału kol. Zenon Zgarda serdecznie powitał wszystkich uczestników i przedstawił najważniejsze dokonania w Oddziale w 2016 roku oraz omówił planowane przedsięwzięcia do realizacji w 2017 roku. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń koleżeństwu, którzy z przyczyn osobistych nie mogli uczestniczyć w jubileuszowym spotkaniu organizowanym z okazji 40-lecia Oddziału Kaliskiego SEP. Zostały również wręczone dyplomy uznania członkom wyróżniającym się w działalności stowarzyszeniowej w 2016r. Na zakończenie części oficjalnej zostały wręczone legitymacje członkowskie nowo wstępującym do SEP.

Po czym zabrał głos Wiceprezes Rady Federacji SNT NOT w Kaliszu kol. Benedykt Roźmiarek gratulując odznaczonym jak również życząc wszystkim członkom naszego stowarzyszenia dalszych sukcesów w pracy stowarzyszeniowej, zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.


Po części merytorycznej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do miłego spędzenia czasu podczas uroczystej kolacji, podczas której wszyscy mogli nacieszyć swoje ucho dobrą muzyką. W przerwie kol. Zenon Zgarda wzniósł toast i złożył wszystkim uczestnikom życzenia pomyślności w życiu zawodowym i stowarzyszeniowym, zdrowia oraz wszystkiego najlepszego w 2017r.

Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze integrującej wszystkich obecnych. Dyskusjom na tematy techniczne, zawodowe i towarzyskie nie było końca.

SEP