***STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKIW dniach od 11 do 13 stycznia 2017r. w Ośrodku Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się trzynaste sympozjum techniczne pn „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie sieciowym” organizowane przez Oddział Kaliski SEP pod patronatem ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu.

Obrady otworzył gospodarz sympozjum prezes Oddziału Kaliskiego SEP Kol. Zenon Zgarda.

Otwarcie sympozjum technicznego przez Prezesa Kol. Zenona Zgardę

W sympozjum tym razem uczestniczyły 168 osoby reprezentujące 60 firm z branży elektrycznej z całego kraju.

Podczas obrad wygłoszonych zostało sześć referatów programowych na temat nowych rozwiązań technicznych i technologii z dziedziny elektryki, a mianowicie:

 • Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe w pracach CIGRE - prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska
 • Wpływ stosowania kablowych linii serwisowych w liniach napowietrznych średniego napięcia wskaźniki SAIDI i SAIFI - mgr inż. Mirosław Schwann
 • Magazynowanie energii i elektromobilność w systemie elektroenergetycznym - dr inż. Andrzej Grzybowski
 • Nowoczesny sprzęt zmechanizowany stosowany w budownictwie sieciowym - problemy pracy w pobliżu i pod napięciem - mgr inż. Bogumił Dudek
 • Stosowanie łączników o obudowach zamkniętych w liniach napowietrznych średniego napięcia w aspekcie bezpieczeństwa pracy - mgr inż. Mirosław Schwann
 • Innowacyjna metoda układania kabli w przepustach - mgr inż. Tomasz Szymczyk

Przewodniczący Kol. Marcin Andrzejewski

Dyrektor Generalny Energa Operator S.A. w Kaliszu Pan Tomasz Wolny

prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska

mgr inż. Mirosław Schwann

dr inż. Andrzej Grzybowski

mgr inż. Bogumił Dudek

mgr inż. Tomasz Szymczyk

Swoją ofertę na stoiskach wystawowych zaprezentowały 22 firmy:

 • 3M POLAND Sp. z o.o.
 • APATOR SA
 • ABB Sp. z o.o.
 • ASTAT Sp. z o.o.
 • BEZPOL Sp. z o.o.
 • CELLPACK POLSKA Sp. z o.o.
 • EATON ELECTRIC Sp. z o.o.
 • EFEN Sp. z o.o.
 • EMITER Sp. J.
 • ENSTA Sp. z o.o.
 • ENSTO POL Sp. z o.o.
 • HAUFF TECHNIK GmbH & Co. KG
 • INSTYTUT ENERGETYKI ZD W BIAŁYMSTOKU
 • LAMEL ROZDZIELNICE Sp. z o.o.
 • NEKSANS POWER ACCESSORIES POLAND Sp. z o.o.
 • SIBA POLSKA Sp. z o.o.
 • SIEMENS Sp. z o.o.
 • SONEL SA
 • STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o.o.
 • UESA POLSKA Sp. z o.o.
 • ZAKŁAD OBSŁUGI ENERGETYKI Sp. z o.o.
 • ZPUE SA

Natomiast 12 firm przedstawiło swoje osiągnięcia i zakres działalności podczas wygłaszanych referatów komercyjnych:

 • ABB Sp. z o.o.

 • APATOR SA

 • ENECONSULTING

 • ENERGETYKA KALISKA USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o.o.

 • ENSTO POL Sp. z o.o.

 • MIKRONIKA

 • NEKSANS POWER ACCESSORIES POLAND Sp. z o.o.
 • SIBA POLSKA Sp. z o.o.

 • SIEMENS Sp. z o.o.

 • SNAUT

 • STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o.o.

 • ZPUE SA

Zainteresowanie prezentowaną tematyką było bardzo duże, o czym świadczyła frekwencja, która do końca obrad mimo wyczerpującego programu nie zawiodła. Na zakończenie uczestnicy zgodnie podkreślili, że było to kolejne udane sympozjum zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.opracowanie: Andrzej Michalski - Wiceprezes SEP Kalisz
zdjęcia: Adam Błaszczyk Koło SEP nr 5
zdjęcia: Andrzej Jarmuszczak Atlas Sp. z o.o.

SEP